Föreningen

Stamgärde Fiber är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar och som genom bidrag av Länsstyrelsen kunnat göra ett fiberprojekt i Undersåker, Jämtland.

Projektet varade mellan 2012-2014. Vid årsskiftet 2014/2015 “tände” vi upp vårt nät. Fibernätet har sedan dess använts flitigt av medlemmarna.

Det tillkommer nya anslutningar årligen då det byggs nytt konstant i vår del av Åredalen.

Vill du köpa in dig/sälja din del i föreningen, kontakta då styrelsen. De hjälper dig med allt du behöver veta angående ditt ärende.

GLÖM EJ att Överlåtelseavtal skall upprättas vid försäljning av fastighet med fiberuppkoppling ingående. Du hittar detta under fliken DOKUMENT.

Tack ni som hjälpte till vid arbetsdagen i augusti

Vi var 8 st som gjorde en insats under lördagen där återställning och detaljarbete kunde avklaras. En värdefullt insats för att slutligt kunna avsluta det modifieringsarbete som pågår. Vi riktar ett stort tack till deltagarna 

Är du intresserad av att hjälpa till

Eftersom vi är en idiell förening behövs alla krafter och resurser som finns för arbete i styrelse, logistik och rent fältarbete. Hör av er till styrelsen på föreningsmailen .

Får du problem med din fiberanslutning,

kontakta i första hand din leverantör, till exempel Telia, Bahnhof eller ComHem.

LÄNKAR

Åre kommun bredband – http://are.se/byggabo/bredband/

TELIA COMPANY (f.d Zitius) – http://www.teliacompany.com/

ZMARKET – https://zmarket.se/

 Deltagare på föreningsstämma 2018-03-14