Fiberskada 191212

Resultatet från dagens arbete är att vi har grävt fram ducter (kanalisation) och fastställt skadans placering samt förberett för nästa steg i omläggning. Nu krävs ett par timmar med ytterligare grävning, sker imorgon, och sedan är det dags för att Läs mer…

Fiberskada 191211

När saker börjar på att “krångla” så har det en tendens att vilja fortsätta så. Nu visar det sig att vi behöver gräva upp ytterligare för att kunna genomföra den nödvändiga reparationen. Frusen väg behöver tinas för att imorgon fortsätta Läs mer…

Fiberskada 191210

Senaste nytt från “reparationsfronten” och den skadade fibern på västra sidan är att ny fiber har blåsts i en parallell kanalisation och den ska nu skarvas in på den oskadade sträckan upp mot Åkarvägen. Grävning för att ta fram den Läs mer…

FIBERSKADA 19-12-06

En skada på fiber har inträffat i samband med utbyggnad av nätet. Abonnenter som bor på ÅKARVÄGEN och KLÄPPENVÄGEN är berörda av detta. Vissa har klarat sig men många saknar förbindelse med internet pga av att fiberknippen har skadats. Fastställande Läs mer…

Driftstörning.

Zitius lider av tekniska problem, detta medför att vårt nätverk ligger nere. Enligt driftinformation på deras hemsida beräknas problemet vara avhjälpt 18.00 idag 24/10. *edit Felet verkar avhjälpt kl 12.45 men kan återkomma under eftermiddagen. Mvh Anders