Startsida

Välkommen !  

Stamgärde fiberförening har fler än 160 medlemmar och ett flertal intresserade står på kö för anslutning. Föreningen växer i takt med byn och befintligt nät uppgraderas och utvecklas nu i lugn och balanserad takt.
Nu när snön har lagt ett vitt täcke så pågår planeringsarbete för kommande barmarkssäsong samt förvaltning av anläggningen. Vi konsoliderar våra tillgångar och avvaktar utvecklingen i byn. Styrelsen tackar de som deltog under senaste arbetsdagen i augusti och återkommer med nya UH aktiviteter kommande sommar. Vi fortsätter att se över hela nätverket för att kunna garantera kommande anslutningar och tillgänglighet. Ha för vana att ta en titt på vår hemsida för diverse information.

Har ni några funderingar eller förslag så ser vi fram emot att få höra ifrån er.

Medlemmar

För att kunna få tillgång till dokument, protokoll och årsstämmor måste Du logga in. Du har fått ett mail med inloggningsuppgifter. Har det förkommit så går det att skapa ett nytt.

Välkommen in i föreningen !

Om ni är intresserade av att ansluta er fastighet finns ett formulär för detta under fliken nyanslutningar.

Du som inte är ansluten, är nyinflyttad eller på väg att flytta hit, hör av er om ni vill veta mer.

En del ytterligare information finns på informationssidan (Föreningen)

Vi hänvisar frågor till vår e-post.

Mvh

Styrelsen