Startsida

Välkommen!  

Stamgärde fiberförening har nu passerat 150 medlemmar och ett flertal intresserade står på kö för anslutning. Föreningen växer i takt med byn och befintligt nät uppgraderas och utvecklas nu i lugn och balanserad takt.

Samtliga nyanslutningar som har väntat sedan sommaren är nu anslutna, några som tillkom sent under hösten är förberedda och kan tänkas bli anslutna under vintern. Med start v.836 började utbyggnad och kompletteringar av fibersystemet. Det hela slutfördes innan slutet av oktober. Styrelsen har inventerat de kopplingsskåp som är utplacerade för att fastställa den fysiska statusen och planerar inför kommande anslutningar samt för UH aktiviteter. Vi ser nu över hela nätverket för att kunna garantera kommande anslutningar och tillgänglighet. Ha för vana att ta en titt på vår hemsida för diverse information.

Har ni några funderingar eller förslag så ser vi fram emot att få höra ifrån er.         Föreningsstämma 21 mars, se ”Nyheter” för kallelse

 

Välkommen in i föreningen !

Om ni är intresserade av att ansluta er fastighet finns ett formulär för detta under fliken nyanslutningar.

Du som inte är ansluten, är nyinflyttad eller på väg att flytta hit, hör av er om ni vill veta mer.

En del ytterligare information finns på informationssidan (Föreningen)

Vi hänvisar frågor till vår e-post.

Mvh

Styrelsen